Ανάπτυξη αυτόνομου καταγραφέα ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου για πλοία

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00350)

Φορείς Σύμπραξης

METIS
Vector