Φορείς Σύμπραξης

ΜΗΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία ΜΗΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ είναι μια startup εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς του IoT και του Cloud Computing προσαρμοσμένου στον χώρο της ναυτιλίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από 38 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 35 είναι μηχανικοί και ερευνητές με μεγάλη γνώση και εμπειρία σε όλους τους τομείς του κλάδου.

Όραμά μας είναι να θέσουμε στη διάθεση των θαλάσσιων μεταφορών την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης μας στο πεδίο του Information Intelligence, ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, να λαχιστοποιήσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος και να μειώσουμε το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών αγαθών και ανθρώπων.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη προϊόντων τα οποία θα εφαρμόσουν τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στις θαλάσσιες μεταφορές, παίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στην αναπόφευκτη εξέλιξη του ναυτιλιακού κλάδου η οποία προκαλεί την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

www.metis.tech / info@metis.tech

VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 με αντικείμενο δραστηριότητας τον σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογιών για δίκτυα και συστήματα και το χονδρικό εμπόριο οργάνων και συστημάτων μετρήσεων. Οι δύο εταίροι, χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία τους στον κλάδο και αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία, έχουν καταφέρει να αναδείξουν την επιχείρηση ως πρωτοπόρο και την πλέον εξειδικευμένη στην αγορά, με συνεχώς ανοδική πορεία. Η επιχείρηση, προσανατολισμένη στις τεχνολογικές καινοτομίες, προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις και μετρητικά συστήματα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής βάσει των αναγκών του εκάστοτε πελάτη. Σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους οίκους, δραστηριοποιείται στη σχεδίαση, πώληση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών και στη τεχνική υποστήριξη αυτών.

www.vectortechnologies.gr / info@vectortechnologies.gr

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμηςκαι Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ΙΝΝ/ΕΚΕΦΕΔ) είναι το μεγαλύτερο Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ελλάδας και πραγματεύεται πολυσχιδή επιστημονικά θέματα που άπτονται της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας. 

Οι δραστηριότητες των Ερευνητών του συντονίζονται μέσα από καλά οργανωμένα προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο να προάγουν την γνώση και να αναπτύξουν την καινοτομία σε τομείς όπως οι χημικές επιστήμες για την ανάπτυξη Νανοδομών με Βιολογικές εφαρμογές, ο Μαγνητισμός και η Υπεραγωγιμότητα Προηγμένων Υλικών, η Νανοχημεία, τα Νανοϋλικά, η Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και τα Μικροσυστήματα με εφαρμογές στην ενεργεια,στο περιβάλλον, στην υγεία, στην πολιτιστική κληρονομιά, κτλ. 

Ειδικότερα σε θέματα ενέργειας, οι ερευνητές του ΙΝΝ/ΕΚΕΦΕΔ έχουν σημαντική και πολυετή εμπειρία στην συλλογή και μετατροπή της ενέργειας του περιβάλλοντος σε ηλεκτρική για την ενεργειακή αυτονόμηση συσκευών και ηλεκτρονικών συστημάτων με την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και διατάξεων φωτοβολταϊκών στοιχείων, θερμοηλεκτρικών γεννητριών και γεννητριών συλλογής της μηχανικής ενέργειας και έχουν υλοποιήσει με επιτυχία αρκετά ερευνητικά προγράμματα σε αυτό το τομέα.

http://inn.demokritos.gr

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).

Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

www.auth.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η έρευνα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020) μέσω των διαφόρων Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, από τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, ΗORIZON 2020 κλπ), καθώς επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα. Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διαθέτει 15 μέλη Δ.Ε.Π., 8 πανεπιστημιακούς υπότροφους και περισσότερους από 1500 ενεργούς φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς). Το εργαστήριο Αυτόνομων συστημάτων (ASyl – www.asl.dit.uoi.gr) αποτελεί ένα από τα τρία ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος και έχει ως στόχο την βελτίωση της ευφυΐας και της αυτονομίας των κυβερνοφυσικών (ενσωματωμένων) συστημάτων. Στα πλαίσια αυτά το εργαστήριο ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις υπολογιστικών συστημάτων ειδικού σκοπού (embedded systems), που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα των ενσωματωμένων και δικτυωμένων συστημάτων (embedded networked systems), της μοντελοποίησης και προσομοίωσης του τρόπου λειτουργίας τους, του υλικού υπολογιστικών συστημάτων (computer engineering), της ενεργειακής αυτονομίας ηλεκτρονικών συστημάτων (energy harvesting και energy management), των δικτύων αισθητήρων (sensor networks), της σύνθεσης αισθητήριων (sensor fusion), της μηχανικής όρασης (machine vision) και της αυτόνομης πλοήγησης (autonomous guidance), καθώς όλα αποτελούν συνιστώσες της διάχυτης νοημοσύνης (ambient intelligence).

Τα μέλη του εργαστηρίου (4 μέλη Ε.Π., 2 μεταδιδακτορικοί πανεπιστημιακοί υπότροφοι, 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές) ασχολούνται με ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των:

• Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών μικροηλεκτρονικών διατάξεων

• Σχεδίαση και ανάπτυξη βαθιά ενσωματωμένων συστημάτων (System on chip)

• Σχεδίαση και ανάπτυξη υλισμικού και εφαρμογών ασύρματων αισθητήρων

• Σχεδίαση ευφυιών εφαρμογών επικοινωνίας μηχανών (IoT – machine to machine communication)

• Ενεργειακή αυτονομία ενσωματωμένων συστημάτων

• Καταγραφή, συμπίεση και ανάλυση εικόνας και εικονοροών (video)

• Αναγνώριση προτύπων (sensor fusion) και μηχανική όραση

• Συστήματα υπολογιστικής νοημοσύνης ενσωματωμένων συστημάτων

• Συστήματα προσδιορισμού και ελέγχου θέσης και αυτόνομης πλοήγησης (UAVs)

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πλατφόρμα IoT, μέσω της οποίας καταγράφει τα περιβαλλοντολογικά δεδομένα του κτηρίου του τμήματος και διαχειρίζεται απομακρυσμένα το σύστημα κλιματισμού, σε επίπεδο μονάδας/αίθουσας. Για τις ανάγκες της πλατφόρμας, αναπτύχθηκε ασύρματος κόμβος καταγραφής και χειρισμού, πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων (machine to machine), διαδικτυακό σύστημα ελέγχου των κόμβων και ευφυείς εφαρμογές καταγραφής και ελέγχου.

www.rc.uoi.gr / www.uoi.gr

Skip to content